ELEKTRONİK ORTAMDA KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE ELEKTRONİK ORTAMDA KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA DUYURU

 

Bilindiği üzere “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24/4/2017 tarihli 30047 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerçekleştirilen değişiklikle aşağıda belirtilen hususlara ilişkin düzenlemeye gidilmiştir:

-        Elektronik ortamda kayıtların alınması sürecinde yeni doğacak ihtiyaçların daha etkin ve hızlı karşılanması amacıyla, kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenecektir. 

-        Halihazırda mevcut Yönetmelikte yer alan ve periyodik kontrol yapacak kişilere eğitim alma, periyodik kontrol yapacak kuruluşlara ise hizmet yeterliliği belgesi alma veya akredite alma zorunluluğu getirme yetkisi; Bakanlıkça çıkartılacak Tebliğ ile belirlenen iş ekipmanlarına getirilecektir. Bununla birlikte Bakanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleştirilen ortak çalışmalar kapsamında hazırlanacak kontrol listeleri, eğitim içerikleri ve benzeri çıktıların Tebliğ ile düzenlenmesine yetki alınmıştır. Bu aşamada Tebliğ yayımlanana kadar elektronik ortamda kayıt, eğitim, akreditasyon zorunluluğu bulunmayıp mevcut uygulama devam edecektir.

-        Periyodik kontrol yapacak kişilerin temel ve/veya belirlenen ekipmanlar bazında periyodik kontrol eğitiminden geçirilmesi ve eğitim alınana kadar kayıt yaptıran kişilere geçici kayıt numarası verilmesi yönünde düzenlemeye gidilmiştir.

-        Yeni değişiklikle kayıt sisteminin uygulamasına öncelikli olarak pilot illerde başlanılması hususu düzenlenmiş, pilot olarak seçilen iller 24/4/2017 tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak Tebliğ ile belirlenecektir. Pilot uygulama süresince pilot iller dışında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

-        Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişiler arasına metalurji ve malzeme mühendisleri eklenmiştir.

-        Ayrıca, uygulamada görülen ve sahadan alınan geri bildirimler çerçevesinde Yönetmelikte yer alan kaldırma ve/veya iletme araçlarının periyodik kontrol kriterleri tablosuna ASME B30.17 standardı eklenmiştir.

-        Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine atıf yapılmıştır. Asansörlerde periyodik kontrol yapan kişilerin, Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırma zorunluluğundan muaf olduğu belirtilmiştir.

-        Yönetmelikte yer alan tezgâhlarda periyodik kontroller yerine sadece bakım ve muayenenin yeterli bulunmasına ilişkin düzenlemeye gidilmiştir. Ayrıca tezgâhların bakım ve muayeneleri Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamı haricinde tutularak, periyodik kontrol yapan kişilerin Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.